Η EpigenFocus είναι αφιερωμένη στην εξυπηρέτηση των αναγκών των ασθενών μέσω της ανακάλυψης, ανάπτυξης και μεταφοράς στην κλινική πρακτική της πιο καινοτόμου τεχνολογίας της κλινικής επιγενετικής.


Ιδιαίτερη προτεραιότητα για εμάς είναι η ανάπτυξη διαγνωστικών και θεραπειών για παιδιά. 


Στην EpigenFocus, κατευθύνουμε τις προσπάθειές μας για ανάπτυξη στην εξατομικευμένη ιατρική που απευθύνεται ειδικά σε παιδιά. "Ένα μέγεθος δεν ταιριάζει σε όλα" όταν πρόκειται για την ιατρική. Θεραπείες που βοηθούν ορισμένους ασθενείς αποτυγχάνουν να βοηθήσουν άλλους, ή για παράδειγμα, φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν παρενέργειες μόνο σε ορισμένους ασθενείς. Αυτή η έννοια αφορά ιδιαίτερα στην υγεία των παιδιών, καθώς ο πληθυσμός των παιδιών-ασθενών υποεκπροσωπείται όυαν σχεδιάζονται νέα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα. 


Το EpigenFocus φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής για την ανάπτυξη διαγνωστικών εξετάσεων που θα βοηθούν τους θεράποντες ιατρούς να προσδιορίσουν ποιά θεραπευτικά πρωτόκολλα θα έχουν το μέγιστο ώφελος για τον ασθενή. Συνδυάζοντας αυτές τις πληροφορίες με τα ιατρικά αρχεία του ασθενούς, η εξατομικευμένη ιατρική επιτρέπει στους γιατρούς να αναπτύξουν στοχευμένα προγράμματα θεραπείας και πρόληψης. Η εξατομικευμένη ιατρική στους τομείς που αναπτύσει η EpigenFocus θα είναι εξαιρετικά ευεργετική για τους νεαρούς ασθενείς.