Τα μέλη της Επιστημονικού Συμβουλίου (ΕΣ) της EpigenFocus είναι διεθνώς διακεκριμένοι επιστήμονες στον τομέα τους και είναι αφιερωμένοι στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας. 

Είμαστε υπερήφανοι που τα μέλη του ΕΣ της εταιρείας μας 

  • κατέχουν επιστημονικές γνώσεις “τεχνολογίας αιχμής” που αποκτήθηκαν σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά διεθνή περιβάλλοντα, 
  • χαρακτηρίζονται από ακατάβλητη προσπάθεια να προσφέρουν στον ασθενή την πιο ωφέλιμη, δοκιμασμένη και ασφαλή ιατρική καινοτομία και 
  • έχουν βαθιά προσωπική δέσμευση σε υψηλά ηθικά πρότυπα.


... Θα ανακοινωθεί προσεχώς