Δοκιμασία εκτίμησης επιδιόρθωσης του DNA

Αναπτύσσουμε μια δοκιμασία για να μπορεί να εκτιμηθεί η ικανότητα του οργανισμού ενός ατόμου να επιδιορθώνει τα δίκλωνα σπασίματα του DNA στα κύτταρα του.

Υπάρχει άμεση ανάγκη στην εξατομικευμένη ιατρική για την εκτίμηση της ικανότητας του ατόμου για αυτού του τύπου την επιδιόρθωση του DNA, ειδικά σε ασθενείς με καρκίνο που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία.

Οι γιατροί θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη δοκιμασία για να καταστήσουν τη θεραπεία στην οποία υποβάλλουν τον ασθενή περισσότερο αποτελεσματική, με λιγότερες παρενέργειες, καθώς ο ιατρός θα είναι σε θέση να επιλέξει το καταλληλότερο θεραπευτικό πρωτόκολλο, με βάση τα προσωπικά δεδομένα του ασθενούς.

 


Ακτινομετρία σε βιολογικό υλικό


Βιολογικό ρολόι